fbpx

אתר זמני, בקרוב יעלה אתר חדש!

חברת WBD מעמיקה את החזקותיה בקהילות פייסבוק

חברת WBD המתמחה בניהול והקמה של נכסים דיגיטליים, החלה להעמיק את החזקותיה בקהילות פייסבוק מקצועיות,
תחום אשר צומח רבות בשנים האחרונות, ומשמש כמקום הפעילות המרכזי של משתמשי הרשת החברתית הפופולרית בעולם.

כחלק מהעמקת החזקותיה בקהילות פייסבוק מקצועיות, רכשה החברה את קבוצות הפייסבוק המצליחות בתחומי פעילותן, 
ביניהן, קבוצת "נכסים דיגיטליים – הקבוצה הרשמית" וקבוצת "הזדמנויות השקעה – ומשקיעים ויזמים".